lunes, 11 de febrero de 2013

O carnabal de Bielsa


 
O carnaval zelebra o remate de l’ibierno y o prenzipio d’a primabera. A bida torna. Bi ha que deseyar que l’añada bienga con buenas cosechas, fertilidá, que os malos espritos marchen, y que o renaxer d’a bida traiga prosperidá a o lugar.

L’onso dispierta e sale d’a suya espelunga dimpues d’o periodo ibernal.


Cornelio Zorrilla Carnaval: Iste moñaco ye o culpable de toz os mals ocurritos cada añada en a bal. A fiesta  prenzipia cuan as chens de Bielsa lo fan con trapos y ropas biellas. Dimpués, ye colgato en a parete d’o conzello dica o domingo, cuan será chuzgato y condenato a cremar-se-ne en a chera.

 

Trangas: Metá chotos, metá ombres. Son bestitos con albarcas, calzetins de lana, sayas, un zinturón con esquillas, camisa de cuadros, o pelello y os cuernos de un choto, a cara pintata con una mezcliza de ollín y azeite y un piazo de trunfa en a boca ta fer de catiróns. En a  man portan un palo bien luengo clamato tranga con o que trucan o sulero ta fer renaxer a tierra.
Meten brincos, fan sonar as suyas esquillas, corren, puyan por as finestras y balcons, se meten por toz os puestos… pero más que más xorrontan y enreblan a os niños y a ras mesachas.
Con o soniu d’as suyas esquillas espantan os espritos.
Simbolizan a fertilidá e masclería.Madamas
As madamas son mozetas solteras con bestius blancos, en do meten zintetas de muitos colors.
Leban una faldeta clamata tonelet, calzas, inaguas…  Se meten bien polidas con painaus faineros, maquillaches, pendiens y gargantiellas.
Asperan debán de casa suya a que arriben as trangas, y marchan chuntos ta la plaza en do fan o baile de trangas y madamas.
Simbolizan a pureza.

 
 
 
 

Amontato
Ye o desfraz  en do parixe que una biella (agüeleta)  leba ancolicas a un mesache. En a man porta un latigo.

O suyo símbolo poderba estar en a biella añada que se’n ba e soporta en os güembros a nueba añada que llega.
Caballé
Metá onbre, meta caballo, parixe un mesache amontato en un caballo con faldetas.

Porta en a man un palo con unas tiras de cuero en a punta, que sacude a begatas.

O suyo símbolo poderba estar en a conduzión d’as almas d’os defuntos a o suyo puesto. Un entremeyaire entre os ombres e os espiritus.


 

Onsos: bestitos con un saco de arpillera pleno de rebasto, a cara negruzca y o pelello de una güella, caminan a cuatro patas, ayudatos por dos palos curtos en as mans.
Brincan e meten empentons entre as chens ta fer-se paso.
De bez en bez se chitan en o sulero a minchar u beber bella coseta.
Simbolizan a fuerza d’a naturaleza en o suyo estau salbache. L’onso sale d’a suya espelunga dimpues d’o letargo d’ibierno  e anunzia a prosima arribada d’a primabera.

 
 
 
Domador
Con un pelello de choto en a espalda, una cadena en a man ta lebar a l’onso, y un palo en l’otra pa trucar-lo, bozian, dan estiróns…   tot ta controlar a istos animals, entremistanto los amuestran por as carreras d’o  lugar.
Son os encargaus de controlar a fuerza e o esprito salvache d’os onsos.
Antimás, leban un morral pleno d’embutius, lamins e bin ta dar-lis-ne de minchar y de beber.Garreta
Ye una mesacha con desfraz de telas e pañuelos de muitas tonalidaz.

En a capeza, porta una boina en a que meten cintetas de esferens colors.

 

Hiedra
Ye un desfraz en o que se cubre o cuerpo d’a mesacha con istas matas.

2 comentarios:

  1. veo que no tuvisteis miedo al frio y subisteis. a mi me dio pereza ir la otra semana a aguero, como para ir, esta, a pendoniar por alli

    ResponderEliminar
  2. Que penita no haber podido subir..........:(

    ResponderEliminar